background

Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi

Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi

Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi

Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih boyunca Kafkasya, Kırım ve Rumeli gibi Türk coğrafyalarından sık sık göç almış bir şehir olan Eskişehir, hem içinde bulundurduğu kültürel zenginlik hem de köklü tarihsel geçmişi nedeni ile 2013 senesinde Türk Dünyası Kültür Başkenti olma unvanını elde etmiştir.

Bu kapsamda Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nın içine yine aynı sene içerisinde Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Kalıcı Eserler Projesi kapsamında Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat  Merkezi inşa edildi. İlk aşamada Türk Dünyası Vakfı’nı bünyesinde yer alan bu kurum, 2017 senesinde Anadolu Üniversitesi’ne devredildi. Böylelikle 2017 yılı 14 Nisan tarihinde bünyesinde yaklaşık kırk rehber öğrenciyi de bulundurarak ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Özellikleri

Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi 15 bin metrekarelik bir kapalı alana sahiptir. Sanat merkezinin üst katı Bilim Tarihi Müzesi’ne ayrılmıştır. Bilim Tarihi Müzesi bölümü kendi içerisinde dört birime ayrılmaktadır. Bu birimler şu şekildedir:

  • Anadolu Taş Mimarisi,
  • Klasik Dönem Osmanlı Medreseleri,
  • Sivil Mimari,
  • Selçuklu Eyyan Tarzı Medreseler.

Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde Türk-İslam dünyasından kırk önemli bilim insanının silikon heykelleri ve onlar ile ilgili kaleme alınmış olan bilgilendirme panoları yer alıyor. Her bir heykelin yanında ilgili kişilerin hayatlarını anlatan tanıtım filmleri bulunmaktadır. Ayrıca, 300 kişi kapasiteye sahip bir amfi ve 2000 metrekarelik bir alana sahip olan sergi alanı da sanat merkezinin üst katında bulunuyor.

Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nin Alt Katı

Türk Dünyası, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi binasının alt katında ise Türk Dünyası Devlet Adamları Rölyefleri, Kurtuluş Savaşı Panoraması, dijital kütüphane, Okur-Yazar Buluşma Salonu ve Bilgi Dünyası Salonu gibi salonlar yer almaktadır. Musiki Tarihi Salonu da yine bu katta yer alıyor ve ziyaretçilerden çok yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Bu bölümün arka kısmında yer alan Enstrüman Tecrübe Odası’nda isteyen ziyaretçiler dilediği müzik aletlerini çalmayı deneyebiliyor.