Tarhana Çorbası

Tarhana Çorbası hakkında detaylı bilgiler

AYTEN USTA Gurme Butik Restoran - Yemek Kahvaltı Tatlı
Ürün Adı:Tarhana Çorbası
Ürün Grubu: Ayten Usta / Çorbalar
Özet Bilgi:

TARHANA

"Tarhana"da, yoğurt katığı ile yapılmış, bir yemek malzemesidir. Tarhana sözü, aslında Türkçe değildir. Farsça, terhuvâne, terhine ve buna benzer sözlerden meydana gelmiştir. Tabii olarak, farsçadaki bu sözlerin karşılıkları ile, bizim tarhana deyimimiz veyemeğimiz arasında, mahiyet bakımından, epey bir fark vardır. Tarhana Türkiye'de, Ahmed Vefik Paşa'nın da çok güzel bir şekilde tarif ettiği gibi,"yoğurtlu, etlü Omaç çorbası"dır. Redhouse ile Şemseddin Sami de.Paşanın bu anlayışını, hemen hemen hiç dokunmadan devam' ettirmişlerdir. Hurmalı tarhana ile kızılcıklı tarhana çeşitlerine gelince, bunlar daha çok İstanbul'a ait tarhana çeşitlerinden olsa gerektirler. Nitekim Paşa, hurmalı tarhana için, Arapça "masl"sözünü karşılık olarak vermiştir. Arapça masl, aslında bizim kurut deyişimizin karşılığıdır. Nitekim tarama sözlüğündeki örneklere göre Arapça bu söz, Türkler tarafından hep "kurut" olarak tercüme edilmiştir. Hurmalı tarhana ise, Araplara mahsus bir tarhana çeşidi olmalıdır. Kitaplarda hep, Arapçası ile beraber geçmektedir. Yine Ahmed Vefik Paşa'nın verdiği, "Göçe tarhanası"adlı tarhana çeşidinin mahiyetini de, şimdilik iyice araştıramadık. Derleme sözlüğünde Böce tarhanası adlı bir yemek vardır. Tarhana sözü Türk sözlüklerinde, ilk olarak Kıpçak ve Mısır Memlûk Türklerine ait deyişler arasında, tarhanah şeklinde görülür.Anadolu beylikleri zamanında, Arapçadan Türkçeye tercüme edilmiş, İbn Baytar’ıntıp müfredatlarında da, tarhana sözü ile yemeğinin ile tarifi de görülür.Aslında olmamasına rağmen, Türk yazarları tarhanayı tarif ederlerken, bunayoğurt katığını da ilâve etmişlerdir. Ahmed Vefik Paşa tarhanayı tarif ederken, "Gebre aşı"deyişini de buna ilâve etmiştir. Bu ayrılıklar daha çok, tarhananın içine katılan ayrı maddelerden dolayı ileri gelmektedir. Ne olursa olsun, tarhananın da Türklerin, kurut dedikleri kışlı kazık çeşitlerinden biri olduğundan, hiçbir şüphemiz yoktur.

Genel Özellikler

Henüz herhangi bir yorum yazılmadı.

Yorum Ekle